Yleistä

Keski-Savon Yrittäjänaiset ry on perustettu vuonna 1948 ja vuosi 2020 oli yhdistyksen 72. toimintavuosi. Yhdistys kuuluu valtakunnalliseen Suomen Yrittäjänaisten keskusliittoon.

Toimintasuunnitelman painopisteenä vuonna 2020 oli suunnitella mukavaa toimintaa omalle jäsenistölle ja houkutella uusia naisyrittäjiä mukaan toimintaamme eli jäsenhankinta. Maailmanlaajuinen Covid-19 -pandemia löi leimansa kuitenkin kaikkeen tekemiseen maaliskuusta 2020 alkaen rajoittaen mahdollisuuksia jäseniltoihin, jäsenhankintatapahtumiin ja muihin kohtaamisiin.

Koronavuoden strateginen vastaisku oli käyttää poikkeukselliset olosuhteet oman osaamisen kasvattamiseen, uuden oppimiseen ja oman liiketoiminnan kehittämiseen. Huhtikuussa 2020 Keski-Savon Yrittäjänaiset ry teki ELY-keskukselle Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) -hakemuksen – Re-Boot – uutta kasvua koronan jälkeen, jonka tavoitteena oli nimenomaan valmistautua koronan jälkeiseen ”uuteen normaaliin”. Hankkeen tavoitteena oli kehittää erityisesti tulevaisuuden avaintaitoja, mm. digitaalisuutta ja uusiutumiskykyä sekä tukea yrittäjän jaksamista poikkeusoloissa.

Koronarajoitukset vaikuttivat ratkaisevasti kykyymme järjestää erilaisia teematapahtumia, pienluentoja ja esittelytilaisuuksia tai tehdä opintomatkoja ja yritysvierailuja. Näin ollen keskityimme koulutuksiin ja omien yrittäjän taitojemme kehittämiseen etäyhteyksin. Moni yrittäjä oli ensikertaa pakotettu todelliseen digiloikkaan sekä yhteydenpidossaan että palvelutarvonnassaan. Moni yrittäjä myös onnistui digitalisoimaan omaa liiketoimintaansa verkkoon, mutta yhtään kaukokampaajaa eikä etähierojaa ei paraskaan tekniikka pystynyt luomaan. Monille yhdistyksemme jäsenille vuosi oli rankka niin taloudellisesti kuin henkisestikin.

Normaalisti kuluvalle toimintavuodelle laadittavaa rullaavaa toimintasuunnitelmaa ei tänä erityisenä vuonna pystytty laatimaan, vaan jäsenistölle tiedotettiin tapahtumista pääasiassa yhteisessä Messenger-ryhmässä sekä sähköpostilla.

Yhdistyksen tavoite

Yhdistyksen toiminta-alueena on Keski-Savo. Toimintamme lähtee liikkeelle jäsenistömme toiveista ja tarpeista. Yhdistyksemme tavoitteena on:
• edistää naisten yrittäjyyttä Keski-Savon seudulla
• lisätä yrittäjänaisten keskinäistä yhteistyötä ja verkostoitumista
• vaikuttaa alueemme kehittämisen ja päätöksentekoon yrittäjyyttä koskevissa asioissa


Hallitus 2020

YN hallitus kaudella 2020 järjestäytyi 3.1.2020 seuraavasti:
Eliisa Moilanen puheenjohtaja, tiedotusvastaava
Tiina Grönlund varapuheenjohtaja
Terhi Riikonen rahastonhoitaja, II varapj.,
Anu Vatanen sihteeri
Satu Penttinen jäsenvastaava
Mervi Virtanen jäsentapahtumat

Hallitus kokoontui kaudella 2020 yksitoista (11) kertaa sekä piti lisäksi yhden spostikokouksen (12/2020).

SUOMEN YRITTÄJÄNAISTEN LIITTOKOKOUSPÄIVÄT 2020

Suomen Yrittäjänaisten liittokokouspäivät pidettiin vuonna 2020 Vantaalla 2.-4.10.2020. Yhdistyksemme edustajat olivat puheenjohtaja Eliisa Moilanen sekä Suomen Yrittäjänaisten hallituksen varajäsen Tiina Grönlund. Uudenmaan alueen koronatilanteen vuoksi liittokokoukseen ei osallistunut muita yhdistyksen jäseniä. Kuopion seudun yrittäjänaisten juuri valittu puheenjohtaja Pirjo Kartano oli samassa autokyydissä kanssamme Vantaalla.

Liittokokouksessa Tiina Grönlund valittiin uudelleen Suomen Yrittäjänaisten hallituksen varajäseneksi, ja Eliisa Moilanen palkittiin Vuoden 2020 Yhdistysaktiivina. Keski-Savon Yrittäjänaiset olivat siis hyvin esillä tapahtumassa.

Lähialueen Yrittäjänaisista paikalla olivat Juva, Kuopio ja Iisalmi. Vuonna 2019 aloitettu ”Savon YN” -yhteisö ei koronan vuoksi päässyt kehittymään, mutta läheistä yhteistyötä on suunniteltu erityisesti Juvan ja Kuopion yrittäjänaisten puheenjohtajien kanssa.

Yhdistyksen sääntömääräiset vuosikokoukset 2020

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätvuosikokous pidettiin poikkeusalain suomin valtuuksin etäkokouksena 12.5.2020. Etäkokouksen puheenjohtajaksi valittiin poikkeuksellisesti yhdistyksen hallituksen pj. Eliisa Moilanen ja sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Anu Vatanen. Susanna Purhonen ja Mervi Virtanen valittiin pöytäkirjantarkastajiksi. Sovittiin, että samat henkilöt toimivat sekä pöytäkirjantarkastajina että tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Etäyhteyksin pidettyyn kevätkokoukseen osallistui vain 6 jäsentä. Kevätkokouksessa käytiin läpi sääntömääräiset asiat: Vuoden 2019 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilinpäätöskertomus (käsittely ja vahvistaminen) sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Lisäksi kokouksessa esiteltiin ja käsiteltiin ESR-hankkeen suunnitelma sekä hyväksyttiin hankkeen omarahoitusosuus.
• Pidettiin tärkeänä, että koulutus sitouttaisi osallistujat muutokseen ja kehitykseen.
• Esitettiin, että hankkeeseen osallistuvat yritykset kertovat oman yritystarinansa omista hankkeen tuomista tuloksista.
• Päätettiin yksimielisesti ryhtyä hankkeen toteuttamiseen.

Yhdistyksen sääntömääräinen syysvuosikokous pidettiin 20.11.2020 Kolmen Kokin ravintolassa omalla porukalla vuosijuhlan sijaan. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kaarina Rastas ja sihteeriksi Eliisa Moilanen. Pöytäkirjantarkastajiksi / ääntenlaskijoiksi valittiin Tiina Grönlund ja Terhi Riikonen. Syyskokoukseen osallistui 9 jäsentä.

Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksemme sääntöuudistusta, joka perustuu Jyväskylän Liittokokouksessa (2019) uudistettuihin paikallisyhdistysten mallisääntöihin. Oman yhdistyksemme uudet säännöt saivat ensimmäisen hyväksynnän. Lopullinen hyväksyntä sääntöuudistukselle toteutetaan kevätsuosikokouksessa 2021. Lisäksi syyskokouksessa vahvistettiin vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä päätettiin liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.

Syykokous valitsi hallitukseen uudelle 2-vuotiskaudelle Anu Vatasen ja Mervi Virtasen. Hallituksessa 2021 jatkavat Tiina Grönlund, Satu Penttinen ja Terhi Riikonen. Eliisa Moilanen jatkaa toista puheenjohtajakauttaan toisen vuoden.

Toimintasuunnitelman teemaksi syyskokous hyväksyi erityisesti jäsenhankinnan ja verkostoitumisen, erityisesti Savon alueen muiden Yrittäjänaisten kanssa.

Hallituksen esitys liittymis- ja jäsenmaksujen (135€) pitämisestä ennallaan hyväksyttiin syyskokouksessa. Yrittäjänaisten keskusliiton osuus maksusta on 90€, 45€ jää Keski-Savon Yrittäjänaisille. Yhdistyksemme vuosijäsenmaksu laskutetaan jäseneltä rullaavasti 12 kk välein Membook-järjestelmän kautta. Vuonna 2020 Suomen Yrittäjänaiset ovat ottaneet käyttöön sähköisen jäsenkortin (mobiilisovellus), jonka käyttöönottoon tullaan panostamaan vuonna 2021. Entinen muovinen Yrittäjänaisten jäsenkortti jää historiaan.

Yhdistyksen toiminnantarkastajana lupautui jatkamaan Tarja Jurvanen ja varatoiminnantarkastajaksi lupautui Kaarina Rastas. Molemmat henkilöt valittiin yksimielisesti.

Jäsenasiat

Toimikauden 2020 lopussa yhdistyksessä oli 24 aktiivijäsentä ja 4 kunniasenioria (kunniapuheenjohtajamme Mirjami ”Milla” Juutilainen, Lyyli Issakainen, Hilma Nyyssönen ja Irma Tirkkonen). Kunniaseniorimme Helka Haukka lasketaan tässä yhteydessä aktiivijäseniin.

Vuoden aikana yhdistyksestä erosi -10 jäsentä. Koronavuonna saimme yhden (+1) uuden jäsenen (Suvi Brunou) sekä yhden YNniksi palaavan (Sirkka Immonen).

Tiedotus

Koronavuoden ESR-hankkeelle luotiin omat Re-Boot -kotisivut: www.re-boot.fi

Yhdistyksellä on käytössään omat kotisivut www.keskisavonyrittajanaiset.fi sekä Keski-Savon Yrittäjänaiset -facebook sivut. Virallista tiedotusta (uutiskirjeet, kokouskutsut) on hoidettu sähköpostin välityksellä.

Järjestetyille tapahtumille on ollut omat tapahtumasivunsa Facebookissa. Yrittäjänaisten jäsenryhmässä FB Messengerissä tiedotetaan maanantaisin tulevan viikon yrittäjätapahtumista. Ryhmässä liikkuvat myös menoinfot ja muut äkkilähdöt.
YN hallituksella on lisäksi oma Messenger-ryhmänsä.

Erillisiä tapahtumaesitteitä ja tiedotteita on tehty ja jaettu tarpeen mukaan.

Uutiskirjeitä julkaistiin vuonna 2020 vain viisi (5) kertaa.

Kotisivujen uudistaminen ei koronavuonna edennyt suunnitellusti, vaan keskityimme kehittämään teknisiä valmiuksiamme ja taitojamme kotisivujen ylläpitoon ja sisällöntuotantoon liittyen Re-Boot -hankkeessa. Kotisivujen uudistaminen ja yhdistyksen toiminnan läpinäkyvyyden parantaminen sovittiin olevan tulevan vuoden painopistealue.

Talous

Yhdistyksellä on pankkitili Osuuspankissa. Tilin käyttöoikeus on puheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla. Vuonna 2020 yhdistyksen jäsenmaksu oli 135 euroa.

Koronavuonna perinteisesti yhdistykselle tuloja tuottaneita Kesäkatuiltoja ei pystytty järjestämään lainkaan. PikkuYrittajille ja muun yrittäjyyskasvatuksen tukemiseen varattua Varkauden kaupungin lahjarahaa on näin jäljellä 1800€.

Saimme hieman tuloja syksyllä ideoidun tonttupajan puutonttujen myynnistä: Myyntitulot 445,00 € – materiaalikulut 72,37 € = nettotuotto 372,63 €.

Rahastonhoitaja Terhi Riikonen hallinnoi talousalan ammattilaisena Re-Boot -hanketta erillisenä projektina.


Yhdistyksen toiminta vuonna 2020

  1. Aamukahvit ja aamukahvivieraat

Yhdistyksemme aktiivinen toiminta, jäsenilleen tarjoama naisenergia ja vertaistuki on pitkälti viikottaisten aamukahviemme ansiota. Aamukahville kokoonnutaan joka torstaiaamu klo 8-9:30. Kesällä kahvittelemme torilla kahvilavaunu Soinnussa.

YRITTÄJÄNAISTEN AAMU- JA ILTAKAHVIT

Vuoden 2020 viikottaiset AAMUKAHVIT ennen totaalista koronasulkua nautittiin torstaiaamuisin klo 8:00-9:30 Piirakkapajalla Ahlströminkadulla. Mukavan aktiivisesti on aamukahveilla kävikin väkeä.

Kesäkuussa pääsimme siirtymään hartaasti odotetusti torille Kahvila Sointuun alkukesän ihanan kukkameren keskelle.

Syksyllä järjestimme Re-Boot-hankkeen tiimoilta kahdet ILTAKAHVIT Gaffer Cafessa. Toisella kerralla saimme vieraaksemme myös Juvan Yrittäjänaiset, joita houkuttelimme mukaan Re-Boot-hankkeeseen.

Ystävänpäivänä 14.2.2020 yhdistys tarjosi jäsenilleen aamukahvit Piirakkapajalla.

Aamukahvivieraita emme vuonna 2020 uskaltaneet koronatilanteen vuoksi kutsua lainkaan.

  1. Jäsenillat ja muu yhteinen kiva tekeminen

Heinäkuussa kesän lämpimimmät päivät suosivat Yrittäjänaisten risteilyjä Saimaalla. Risteily Navitaksen rannassa Järvisydämeen oli aurinkoinen irtiotto korona-arjesta upeassa kesäsäässä 25.7.2020.

Syyskuussa toteutettiin edellisen vuoden Lapin ruskamatka pienimuotoisesti samalla neljän hengen YN porukalla kuin vuonna 2019.

Lokakuussa perinteinen YN teatteri-ilta:
Muutama vuosi sitten Pieksämäen Poleenissa vierailut Martti Suosalon ”Luolamies” -monologin jutut ovat naurattaneet yrittäjänaisia niin monta kertaa jälkeenpäin, että nyt Yrittäjänaisten Martti Suosalo-fanit varasivat lippuja Martti Suosalon – Parasta elämässä vierailunäytökseen (20.10.2020). Yhdistys tuki lipun hintaa 5€/jäsen. Mukana oli 10 yrittäjänaista. Pieni joukko jatkoi teatteriesityksen jälkeen vielä omakustanteisesti syömään.

Marraskuussa pidimme vuosijuhlan sijaan hieman juhlavamman syysvuosikokouksen Ravintola Kolmessa Kokissa herkullisen illallisen äärellä. Koska tänä vuonna emme pystyneet tarjoamaan juhlavia puitteita Vuoden Yrittäjänainen -palkinnon jakamiseksi, emme tehneet valintaa lainkaan. Meistä jokainen yrittäjänainen on koronavuonna tunnustuksen arvoinen.

Joulukuussa aloitimme joulun odotuksen ja päätimme YN toimintavuotemme perinteiseen yhteiseen joulupuuroon ja kynttiläaamiaiseen pe 4.12.2020 klo 8:00 Hotel Oscarissa. Tänä vuonna emme uskaltaneet kutsua mukaan kunniasenioreitamme, sillä he kuuluvat kaikki riskiryhmään.

  1. Jäsenhankintaillat

Vuonna 2020 emme järjestäneet varsinaisia jäsenhankintailtoja, vaan markkinoimme Re-Boot -hankkeen suomia mahdollisuuksia. Toivomme tietenkin, että Re-Boot -osallistujat kiinnostuisivat liittymään myös yhdistyksen jäseniksi.

  1. Verkostoituminen ja keskinäinen yhteistyö

Yrittäjänpäivän päivällinen la 5.9.2019 klo 17.00 – 20:00
Syksyllä koronatilanteen ollessa Varkauden seudulla hieman rauhallisempi Varkauden kaupunki, kutsujana kaupunginjohtaja Hannu Tsupari, tarjosi Yrittäjänpäivän päivällisen kaikille kaupungin yrittäjille jo neljättä kertaa.
Yrittäjänpäivän päivällinen 2020 keräsi noin 60 yrittäjää Warkaus-salin lämpiöön.

  1. Vaikuttavuusyhteistyö

Yhdistys on tehnyt hyvää yhteistyötä erityisesti Varkauden kaupungin ja sen kehitysyhtiö Navitas Yrityspalveluiden kanssa. Yhdistyksen puheenjohtaja on mukana kaupungin elinkeinoryhmän kokouksissa ja Uusyrityskeskus Wäläkyn hallituksessa. Yhdistyksemme oli aktiivisesti mukana myös Varkauden kaupungin työllisyysohjelman 2021-2023 laadinnassa sekä kaupungin matkailustrategiaa kehittävässä työryhmässä.

Keski-Savon Yrittäjänaiset kutsuttiin Warkauden Lehden Lauantaikolumnisti-rinkiin vuodelle 2020. Puheenjohtaja kirjoitti lehteen kaksi kolumnia: heinäkuussa aiheena oli ”Tekeminen ratkaisee – aina!” ja joulukuussa ” Missä piilee vaurastumisen ja kasvun asenne?”.

  1. Vuoden 2019 kehitysideoista vuonna 2020 toteutui

• Reaaliaikainen taloushallinto ja tapahtumakohtainen budjetointi
• YN kouluttautuminen  Re-Boot -hanke

  1. Vuonna 2021 kehitysideoista toteutetaan

• Kotisivut kuntoon ja toimintaamme näkyvämmin esiin ns. ”suurelle yleisölle”
• Yrittäjänaisten tarinat esiin
• (Lisää yritysvierailuja)